Meldingsformulier Klein Evenement

Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u een klein evenement melden wanneer alle punten uit de onderstaande checklist van toepassing zijn op uw evenement. Als uw evenement niet kan voldoen aan alle voorwaarden, komt u niet in aanmerking voor een melding. U dient dan een evenementenvergunning aan te vragen.

GEGEVENS MELDER
Naam organisatie/bedrijf 
Achternaam en voorletter(s) 
Adres en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Mobielnummer 
E-mailadres 
GEGEVENS EVENEMENT
Wat voor evenement organiseert u? 
Adres/locatie evenement 
Datum evenement 
Tijd evenement, noteer van en tot tijd 
Contactpersoon tijdens evenement Melder en organisator zijn gelijk
Naam 
Mobielnummer 
Schenkt u zwak-alcoholhoudende drank? 
Wordt er gebakken of gebraden? 
Wordt er muziek ten gehore gebracht? 
Zo ja, vul hier de van en tot tijd in dat er muziek ten gehore wordt gebracht 
Soort muziek (bijv. DJ, achtergrond, live band) 
Worden er pinnen in de grond geplaatst t.b.v. het plaatsen van een partytent of springkussen? 


Let op: In geval van plaatsing van objecten verzoeken wij u indelingstekening in te leveren. De doorgang voor hulpdiensten dient tijdens het evenement op ieder moment 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog te zijn. De opstelplaats van de barbecue op elektriciteit dient op tenminste 2 meter van andere objecten te worden geplaatst. Een barbecue op gas dient op 5 meter van andere objecten te worden geplaatst.

Voeg hier de indelingstekening toe 


Geef hier aan of alle punten van toepassing zijn op het evenement.
CHECKLIST MELDING
 Het evenement vindt plaats in de open lucht.
 Het aantal aanwezigen op enig moment bedraagt niet meer dan 150 personen.
 Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 uur en na 23.00 uur.
 Het evenement vormt geen belemmering voor een goede doorstroming van het verkeer en/of hulpdiensten
 Het evenement veroorzaakt geen parkeeroverlast.
 Er worden kleine objecten geplaatst met een oppervl. van max 25 m² per object, met een max van 8 obj
 Er is een organisator aanwezig die geldt als aanspreekpunt voor toezichthouders en hulpdiensten.
 Er vindt in de nabijheid geen ander evenement plaats
 Het evenement vindt niet plaats op zondag voor 13.00 uur
 U doet uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar