Aanvraagformulier Standplaatsvergunning

Gegevens standplaats
*Incidentele standplaats
Seizoensstandplaats (ijsverkoop/oliebollen/ kerstbomen e.d. )
Vaste standplaats
Branche / producten*
Voor welke periode wordt de vergunning aangevraagd?*
Anders, namelijk 
Indien vergunning voor 1 dag, vul hier de datum in (dd-mm-jjjj)
Indien vergunning voor een week of langer, vul hier de begin- en einddatum in.
Begindatum (dd-mm-jjjj)
Einddatum (dd-mm-jjjj)
Op welke dag wordt de standplaats ingenomen?*
Op welke locatie wordt de standplaats ingenomen*
Waarmee wordt de standplaats ingenomen?*
Anders, namelijk 
Stroom nodig?*
Hoeveel Amp? 
Zo ja, waarvoor: 
Eventuele opmerkingen 
Vergoeding gebruik gemeentegrond
Ik ga akkoord met de "Algemene voorwaarden gebruiksvergoeding gemeentegrond"  
en dus met het feit dat ik een vergoeding verschuldigd ben.
Voor het gebruik van gemeentegrond bent u ons een vergoeding verschuldigd. Door te verklaren dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden komt bij een APV vergunning een wederzijdse overeenkomst tot stand en ontstaat de betaalverplichting om de vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond te betalen.

Bijlagen

De volgende bijlagen dienen bij dit formulier te worden toegevoegd:
Foto van de kraam of verkoopwagen*
Kopie identiteitsbewijs*
In het volgende scherm kunt u uw naam en adresgegevens doorgeven.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar