logo formulier Aanvraagformulier APV-vergunning
Aanvraagformulier APV-vergunning


Gegevens aanvrager
Mobiel nummer 
Uw persoonsgegevens worden ingevuld in het vervolgscherm na verzending van dit formulier.

Gegevens van de activiteit
Soort activiteit*
anders, namelijk: 
Toelichting activiteit 
Adres/locatie*
Plaats activiteit*
indien Gebouw 
Aantal verwachte bezoekers 

Gewenste data en tijdstippen van het activiteit
Datum*(dd-mm-jjjj)
Tijd van uur
tot uur
2e datum (dd-mm-jjjj)
Tijd van uur
tot uur

Opbouwen en afbreken
Datum opbouw (dd-mm-jjjj)
van uur
tot uur
Datum opbreken (dd-mm-jjjj)
van uur
tot uur

Aanspreekpunt(en) tijdens activiteit
Naam persoon 1*
telefoonnummer*(waarop deze persoon bereikbaar is tijdens de activiteit)
Naam persoon 2 
telefoonnummer (waarop deze persoon bereikbaar is tijdens de activiteit)

Hulpverlening
Gediplomeerde EHBO-ers aanwezig*
Aantal EHBO-ers 
Verkeersregelaars aanwezig*
Aantal Verkeersregelaars 
Beveiligingspersoneel aanwezig*
Aantal Beveiligingspersoneel 
Evt. overige hulpverlening 
Let op: Op elke 750 tegelijk aanwezige bezoekers dienen 2 EHBO-ers aanwezig te zijn.

Muziek/Geluid
Gebruikt u een geluidsinstallatie? 
Wordt er levende muziek ten gehore gebracht? 
Is er sprake van uitsluitend achtergrondmuziek? 
Tussen welke tijden is er muziek hoorbaar?
van uur
tot uur

Etenswaren en drankverstrekking
Wordt er gebakken of gebraden? 
Wordt er zwak alcoholhoudende dranken geschonken? 
van uur
tot uur
Wordt er tegen betaling geschonken? 
Naam persoon 1 
Geboortedatum persoon 1 
Naam persoon 2 
Geboortedatum persoon 2 

Gebruik openbare ruimte
Is afzetting van de openbare weg noodzakelijk? 
Maakt u gebruik van gemeentegrond? 
Zijn er kramen aanwezig? 
Afmetingen per kraam (lengte x breedte )
Aantal kramen 
Let op: In geval van plaatsing van objecten verzoeken wij u gedetailleerde indelingstekening op schaal in te leveren.

Vergoeding gebruik gemeentegrond
Ik ga akkoord met de "Algemene voorwaarden gebruiksvergoeding gemeentegrond"  
en dus met het feit dat ik een vergoeding verschuldigd ben.
Voor het gebruik van gemeentegrond bent u ons een vergoeding verschuldigd. Door te verklaren dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden komt bij een APV vergunning een wederzijdse overeenkomst tot stand en ontstaat de betaalverplichting om de vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond te betalen.

Bijlagen
Indien van toepassing voegt u de volgende bijlagen toe:
Gedetailleerde tekening (op schaal) van het terrein 
Bij wandel-, fiets-, lampionoptocht: routebeschrijving, zowel uitgeschreven als op kaart 
Draaiboek 
Calamiteitenplan 
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar