Aanvraag/melding gebruik openbare ruimte


Betreft:

Reguliere aanvraag 
Spoedaanvraag 
Melding  


Data van de activiteiten
Datum start/opbouw*(dd-mm-jjjj)
Aanvang tijd*(uur)
Datum opbreken*(dd-mm-jjjj)
Eindtijd*(uur)

Gegevens van de activiteit
Locatie (straat en huisnummer)*
Te plaatsen op:  Parkeervak
 Troittoir
 Groenstrook
 Rijweg
Anders, namelijk 
Te plaatsen objecten: Steiger
 Hekwerk
 Bouwkeet
 Toilet
 Hoogwerker
 Kraan
 Container
Anders, namelijk 
Oppervlakte*In m²
Gewicht hoogwerker (indien van toepassing) 
Is afzetting van de openbare weg noodzakelijk?? 
Eventuele opmerkingen 
Vergoeding gebruik gemeentegrond
Ik ga akkoord met de "Algemene voorwaarden gebruiksvergoeding gemeentegrond"  
en dus met het feit dat ik een vergoeding verschuldigd ben.
Voor het gebruik van gemeentegrond bent u ons een vergoeding verschuldigd. Door te verklaren dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden komt bij een APV vergunning een wederzijdse overeenkomst tot stand en ontstaat de betaalverplichting om de vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond te betalen.


Bijlagen
Situatiefoto 1 
Situatiefoto 2 
Situatiefoto 3 
Situatiefoto 4 
Situatiefoto 5 
Situatietekening*
Overig 
In het volgende scherm kunt u uw naam en adresgegevens doorgeven.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar